NORWID

Statuetka


Partnerzy/Patroni medialni

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR


do XIV edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategoriach: LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR


przyznawanych za wybitne dzieło lub kreację powstałe w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie województwa mazowieckiego

oraz

do XI edycji Nagrody „DZIEŁO ŻYCIA”
przyznawanej za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście
tworzącemu na terenie województwa mazowieckiego.Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są ponadto mieszkańcy województwa mazowieckiego. Zgłoszenia (w formie wniosku, dostępnego na stronie internetowej: www.norwid.mazovia.pl), zawierające dane kandydata, jego notkę biograficzną oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia, prosimy przesyłać na adres:

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5,
00-142 Warszawa

(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)
lub
e-mail: nagrodanorwida@mazovia.plTermin zgłaszania kandydatur upływa 17 kwietnia 2015 r.

2015-03-04 11:38:23

 


Wszystkie Prawa ZastrzeÂżone © WydziaÂł IT (2011)